Sosiaalisen median vaikutus ihmiseen – potilasasiamiehemme pohdintoja ja huolta

Sosiaalinen media (some) on muuttanut tapamme elää ja olla yhteydessä muihin. Monille siitä on tullut välttämätön osa päivittäistä elämää.

Somen käytöllä on useita käytännöllisiä etuja. Se voi olla käyttäjälleen työväline ja nopea viestintäkanava, joka auttaa ylläpitämään sosiaalisia suhteita ja jakamaan informaatiota.
Jotkut kääntyvät somen puoleen tarvitessaan tietoa ja henkistä tukea. Se voi tarjota arvokkaan pääsyn yhteisöihin, joissa tietyistä aiheista keskustellaan madollisesti avoimemmin kuin kasvokkain. Tämä mahdollistaa kokemuksen jakamisen ja verkostoitumisen samankaltaisista asioista kiinnostuneiden ihmisten kesken.

Somella on erittäin laaja ulottuvuus, jota voidaan hyödyntää tietoisuuden parantamisessa. Jakamisympäristön tarjoaminen samanlaisille kokemuksille voi olla valaisevaa ja hyödyllistä niille, jotka tuntevat olevansa ongelmiensa kanssa yksin.

Kuinka sosiaalisen median käyttö voi vaikuttaa haitallisesti?
Somen käyttö kasvaa edelleen ja sitä on lähes mahdotonta jarruttaa, vaikka liiallisella käytöllä on myös haittapuolia. Se voi vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi käyttäjänsä mielenterveyteen ja itsetuntoon (kateus, kilpailu, tavoitteiden asettelu, unelmat, riippuvuus, epätoivo, identiteetin muovautuminen jne.).

Riippuvuus
Mitä enemmän somen käyttö tulee päivittäiseen rutiiniin, sitä enemmän voimme tuntea emotionaalista ja psykologista riippuvuutta siitä. Se voi muodostua ongelmaksi, jos se alkaa hallita tai estää jokapäiväistä elämää. Riippuvuudella on usein haitallinen vaikutus ihmissuhteisiin, uneen tai suorituskykyyn. Jatkuva ruutuaika vaikuttaa uneen pääsyyn ja unen laatuun. Tiedetään, että unen kannalta somen selailu pitäisi lopettaa jo hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoa, sillä sininen ruutuvalo sekoittaa unirytmiä. Lisäsi surffaus aktivoi aivojen toimintaa, vaikka sinivalo olisi kytketty pois päältä.

Keskeytyykö työpäivä tai perheen kanssa seurustelu liian usein toisten somepäivitysten tarkastelun ja kommentoinnin vuoksi?  Entä rajoittaako sosiaalisessa mediassa roikkuminen muuta elämää?

Mikä tekee sosiaalisesta mediasta niin koukuttavaa?
Se on helposti saatavilla. Someen pääsee nyt lähes joka laitteella tietokoneesta tabletteihin ja älypuhelimiin. Se tarjoaa välittömän tyydytyksen ja ratkaisun tylsyyteen. Jatkuva sosiaalisen median tarkistaminen voi johtaa impulsiiviseen tarkistamiseen. Tämä voi taas johtaa siihen, että emme koskaan käytä aikaa kunnolla rentoutumiseen.

Vertailu       
Some tarjoaa käyttäjilleen alustan jakaa asioita omasta elämästä ja pysyä ajan tasalla muiden elämästä. Jatkuva muiden käyttäjien elämän seuraaminen voi kuitenkin johtaa liian itsekriittiseen arviointiin. Toisten ihmisten huolellisesti valitut ja jopa muokatut kuvat voivat aiheuttaa seuraajille kateutta. Vaikka tällaiset kuvat inspiroivat joitain ihmisiä, ne voivat myös aiheuttaa tyytymättömyyden tunteen omaa elämää kohtaan.

Yksinäisyys
Sosiaalisen median käyttäjät voivat verkostoitua ihmisten kanssa ympäri maailman. Nettiverkostot voivat tarjota apua joillekin käyttäjille, mutta on myös mahdollista, että ne johtavat yksinäisyyden tunteeseen. Ihmisellä voi olla paljon ystäviä sosiaalisessa mediassa, muttei yhtään henkilöä, jonka kokisi aidosti läheiseksi. 

Sosiaalisesta mediasta voi toki parhaimmillaan muodostua paikka, jossa käyttäjä voi kokea tarvitsemaansa arvostusta ja hyväksyntää sekä verkostoitua. Kielteisten kommenttien, tai kommenttien puuttumisenkin myötä voi nopeastikin korostua yksinäisyyden ja alakulon tunteet.

Ahdistus ja masennus
Omasta elämästä on mahdollista esittää somessa suodatettu versio, joka saattaa olla täysin erilainen kuin oikea elämä. Kun ihmiset alkavat vertailla itseään siihen, mitä he näkevät somessa, saattavat he alkaa yrittää täyttää epärealistisia odotuksia. Tämä taas voi vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin monin tavoin ja johtaa esimerkiksi johonkin seuraaviin:

 • itseluottamuksen puute
 • vääristynyt kehonkuva
 • ahdistuneisuuden tunne

Niille, joilla on jo ongelmia ahdistuksen, itseluottamuksen tai kehonkuvan kanssa, voi sosiaalinen media jopa vahvistaa näitä kielteisiä tuntemuksia.

On vaikea arvioida, missä vaiheessa somen käyttö alkaa haitata hyvinvointia
On hyvä oppia tunnistamaan omia tunteitaan ja myös niitä asioita, jotka kulloinkin vahvistavat ja heikentävät omaa hyvinvointia. On hyvä pysähtyä miettimään, kuinka paljon aikaa sosiaalisessa mediassa vierähtää, ja onko se aika pois jostain sellaisesta, joka olisi tärkeää oman hyvinvoinnin kannalta. Viekö some liikaa aikaa esimerkiksi

 • nukkumisesta?
 • perheen kanssa vietetystä ajasta? 
 • työstä?
 • opiskelusta?
 • ystävien ja sukulaisten kanssa kasvokkaisista tai videoyhteyden kautta toteutetuista tapaamisista?

 Jos omat yhteisöt somessa ovat mielipahaa aiheuttavia, kannattaa miettiä, voisiko aikaansa viettää enemmän muualla. Somen käyttö säästää usein aikaa, mutta mihin se säästetty aika käytetään? Luetaanko lapsille enemmän satuja? Vietetäänkö puolison tai ystävien kanssa enemmän aikaa? Liian usein näennäisesti säästetty aika lipsahtaa edelleen ajaksi sosiaalisessa mediassa.

Mahdollisia merkkejä siitä, että sosiaalisen median käytöllä alkaa olla negatiivinen vaikutus henkiseen hvinvointiin, ovat esimerkiksi

 • tarve pitää kaikki tekemiset netissä
 • heikentynyt itsetunto
 • tarve tarkistaa somekanavat jatkuvasti
 • muut ei-virtuaaliset aktiviteetit eivät tuota yhtä paljon mielihyvää

Muutamia vihjeitä, jotka auttavat pitämään somen käytön kontrollissa

 1. Tee somen ajankäyttösuunnitelma
 2. Vahdi päivittäin, että jokapäiväinen elämä ja virtuaalinen elämä ovat tasapainossa
 3. Varmista paras mahdollinen uni pysymällä ennen nukkumaanmenoa poissa tietokoneen tai kännykän ruudun äärestä
 4. Rentoudu viikonloppuisin pysymällä pois somen linjoilta – liiku luonnossa ja harjoittele läsnäoloa, kaikkea ei tarvitse valokuvata tai videoida
 5. Muista, että somemateriaali voi olla paljonkin muokattu ennen julkistamista – vältä vertailua ja pidä ”jalat maassa” koska olet omana itsenäsi täysin hyvä ja riität
 6. Tiedosta mahdolliset ongelmat oman itsesi kannalta, ja suunnittele miten ennaltaehkäiset niitä
 7. Tee oma somessa pärjäämisen suunnitelmasi, jotta se tukee hyvinvointiasi, ei vaikeuta sitä

–  Birgitta Brusila, OmaValmiuden potilasasiamies, sairaanhoitaja