Terveydenhuollon ammattilaisia vierekkäin.

Uusi hoitaja tulee taloon

Tutkimusten mukaan tärkeimpiä tekijöitä uuden työntekijän sitoutumisessa ovat työyhteisö ja ilmapiiri.

Tavoitteena on, että molemminpuolisella yhteistyöllä varmistetaan heti alusta asti perehtymisen onnistumisen mahdollisuudet työpaikassa ja työyhteisössä. Henkilökunnan on tärkeää uskoa, että uusi työntekijä työskentelee sitoutuen yhteiseen päämäärään. Uuden työntekijän on tärkeää uskoa, että hän on tervetullut työkaveri. Asenne vaikuttaa lopputulokseen. Jos nähdään mahdollisuus, yhteistyöstä on kaikille iloa ja hyötyä pitkällä tähtäimellä, ja onnistuminen on todennäköisempää. Taitavasti sisään ajettu uusi ja luotettava työntekijä helpottaa kaikkien työtaakkaa, oli hän keikkalainen tai vakituiseen työsuhteeseen tullut.

Monet on kasvatettu omanarvontuntoisiksi jo kodeissa. Koulutus osaltaan rakentaa heistä organisointikykyisiä, itsenäisiä ja vahvoja työntekijöitä. Monella uudella työntekijällä on laajakirjoinen tausta, paljon kokemusta ja teoreettista tietoa. Näitä tietoja ja taitoja on intoa viedä nopeasti työyhteisön yhteiseksi hyväksi. Joskus tällaisessa tilanteessa työyhteisön kestävyys ja itsetunto joutuu koetukselle.

Uusi työntekijä haluaa luonnollisesti ja terveesti olla osa yhteisöä, hyödyllinen ja tärkeä kaikille. Kokenut perehdyttäjä tunnistaa tämän, ja antaa ajan näyttää kuinka tilanne etenee askel askeleelta. Varmasti myös tulijan uusia tietoja ja taitoja voidaan jossakin vaiheessa hyödyntää, mutta työpaikan maaperän täytyy ensin olla sopiva siementen istuttamiseen. Jos työyhteisössä on väsymystä ja jaksamisen haasteita, uudet ideat voivat tuntua ylivoimaisilta siinä hetkessä.

Jotta perehdyttäminen ja perehtyminen onnistuvat mahdollisimman hyvin, on tärkeä ymmärtää, että uusi hoitaja on monesti ajatuksissaan myös vanhassa työpaikassaan ainakin ensimmäiset puoli vuotta, tai keikoillaan. Hän vertailee toistuvasti aikaisempia kokemuksiaan uuteen työpaikkaansa. Molemmissa on varmasti paljon hyvää ja toisaalta kehitettävää. Tämä on osa muutosta ja sopeutumisprosessia, mikä jokaisen on käytävä läpi.

Pohdittavaa uudelle työntekijälle

 1. Anna aikaa
  Katso ja kuuntele vähän aikaa, jotta saat työstä ja työyhteisöstä kokonaiskäsityksen. Mieleen voi nopeasti tulla useitakin muutosehdotuksia. Suurin osa ehdottamistasi asioista on usein jo kokeiltu, tai työyhteisö ei välttämättä ole vielä valmis ottamaan niitä vastaan. Se ei tietenkään estä uutta yrittämistä, mutta valitse reitti ja hetki huolellisesti. Anna aikaa myös omalle sopeutumisellesi.
 2. Arvosta kokemusta ja vanhaa tietoa
  Kokeneenkin työntekijän kannattaa uudessa työpaikassa malttaa, ja ottaa vastaan perehdyttämistä. Nykyisillä keinoilla on monesti pärjätty ihan hyvin. Jos ja kun huomaat selkeitä puutteita tai virheitä, niin tuo ne esiin hienovaraisesti ja kohteliaasti, sillä työyhteisö ei varmasti ole tahallisesti toiminut väärin. Hoitoalalla arvostus tulee selkeästi toiminnan kautta. Luottamus ja kunnioitus ansaitaan työtä tekemällä, aikaisemmista saavutuksista välittämättä.

Pohdittavaa perehdyttäjälle ja työyhteisölle

 1. Tiedottaminen ja kommunikointi
  On tärkeää, että koko henkilökunta tietää, että taloon on tulossa uusi hoitaja keikalle, sijaisuuteen tai vakitukseksi työntekijäksi. Päivitetyt perehdytyskansiot sujuvoittavat perehdyttämistä. Koska ihmiset oppivat eri tavoin, myös perehdyttämisessä tulisi huomioida erilaiset lähestymistavat. Perehdyttäminen voisi olla yhdistelmä mallioppimista, itsenäistä lukemista, keskustelua, tekemistä ohjauksessa sekä itsenäistä tekemistä, jota seuraa yhteenvetokeskustelu.

  Tietoa ei kannata pantata tai hautoa. Paikan omilla merkinnöillä ei ole arvoa, jos ne eivät ammatillisesti ole kaikkien tiedossa. Hoitoalalla on kautta aikojen pyritty samoihin käytäntöihin paikasta riippumatta, jotta hoitajat ja lääkärit voisivat työskennellä joustavasti eri paikoissa, jopa eri maissa. Esimerkiksi lääkekorttien merkinnät eivät saisi muuttua ns. ”talon näköisiksi”, varsinkaan sellaisiksi, että vain yksi tai kaksi hoitajaa ymmärtävät niitä. Tiedon jakaminen ja avoimuus ovat tärkeitä arvoja.
 2. Kohtaaminen
  Hyvässä vastaanottotilanteessa tervehditään, esitellään työporukalle, hymyillään, opastetaan ja ymmärretään alun jännitys. Työhön perehdytettäessä myös kuunnellaan, kysytään kuinka sujuu, kehutaan ja kannustetaan. On tärkeää sanoa ääneen, kun työ on tehty hyvin. On erittäin hyödyllistä keskittyä alussa ensisijaisesti työntekijän vahvuuksiin.

  Perehdytettävän hoitajan roolin ymmärtäminen laajemmassa mittakaavassa varmistaa, että hän ajan kanssa löytää oman paikkansa työyhteisössä. Uuden työntekijän aktiivinen ottaminen mukaan porukkaan ja parityöskentelyyn on tärkeää. Uutta työntekijää ei ole hyvä laittaa heti hankalimpiin tilanteisiin kokeilumielessä. Ystävällisyys kannattaa ja palkitsee.

Kannattaa muistaa inhimillisyys

Joskus on todettava, että uuden työntekijän perehtyminen ei ole onnistunut. Silloin on vaan hyväksyttävä tosiasia, että jokaisella on paikka jossakin, mutta se ei ole juuri nyt tässä yksikössä ketään syyllistämättä. Sama ihminen voi myöhemmin yltää varsin hyviin suorituksiin jossakin muualla tai kokonaan eri alalla.

Johonkin yhteisöön sopimattomuus ei ole maailmanloppu, vaan kaikkien edun mukainen realistinen toteamus. Syynä voi joskus olla esimerkiksi väärä ajoitus haastavan elämäntilanteen takia tai odotusten kohtaamattomuus.

Työn eettiset ja yhteiset päämäärät

On totta, että naisvaltaisella alalla puhutaan paljon ja pidetään ”silmät ja korvat suurina”. Siitä on paljon hyötyä, kun toimitaan ammatillisesti ja eettisesti. Hoitajille kuuluu hoidon toteutumisen valvonta. Jokaiselle työyhteisössä kuuluu kuitenkin myös hyvän ilmapiirin ja yhteistyön vaaliminen. Oman ja yhteisen työn arvostaminen luo perustan merkittävälle työlle. Työn tuloksellisuutta turvaa yhteinen päämäärä.

– Birgitta Brusila, Master of Health Care, Bachelor of Nursing, potilasasiamies
– Helena Pahkajärvi, työnohjaaja ja coach, kriisityönohjaaja, työfysioterapeutti