Sydän -kuvituskuva

Koulutusta terveydenhoitajille: Tuki- ja liikuntaelinvaivojen tehokas ehkäiseminen

Niin kouluissa, terveysasemilla kuin työterveyshuollossakin olisi asiakkaan etu, että jo ensimmäisellä vastaanotolla on saatavilla helposti toteutettavia keinoja kuormitusperäisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisemiseksi. Tarkoituksenmukaiset omahoito-ohjeet vähentäisivät jonoja fysioterapiaan ja lääkäriin.

Usein avuksi tarjottu liikkumisen lisääminen ja painonhallinta on lähes mahdotonta, jos kipu hankaloittaa liikkumista. Rasitusvammakierre voi olla jarruna, tai tunnesyöminen vaikeuttaa ruokavaliomuutoksia. Pelkkiä liikeharjoitteita liian moni jaksaa tehdä vain pari viikkoa, ja niillä ei tavoiteta henkilöitä, jotka eivät halua fysioterapiavastaanotolle eivätkä harjoitella.

Ratkaisu on kehon kuormituksen ohjaaminen mahdollisimman ergonomiseksi mahdollisimman luontevasti osana jokapäiväistä elämää! Keinot sopivat kaikille iästä, koosta, liikuntainnostuksesta, sukupuolesta tai kulttuuritaustasta riippumatta!

Miksi koulutukseen

Tuki- ja liikuntaelinoireisia asiakkaita vastaanottaville terveydenhoitajille ja sairaanhoitajille kohdennettu koulutus pitäytyy loogisissa Valmius-metodin mukaisissa kehon kuormituksen perusasioissa. Kenelle ne eivät riitä, on suositeltavaa tehdä ohjaus fysioterapeutille, joka voi konsultoida tarvittaessa lääkäriä, tai ohjata edelleen lääkärin vastaanotolle.

On selvää, että terveydenhoitajien työpäivät ovat työntäyteisiä, ja voi tuntua, että uuden toimintatavan toteuttamiselle ei ole aikaa. Tuki- ja liikuntaelinoireet kuitenkin jatkuvat herkästi ja pahenevat, jos juurisyihin ei puututa ajoissa. Pitkittyvä kipu vaikuttaa nopeasti myös henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Ratkaisukeskeisellä otteella ja toimivilla ohjaustyökaluilla palvelu on sujuvaa ja tavoitteena on sairaanhoitotarpeen vähentäminen. Valmius-metodilla on organisaatioissa saavutettu vuodessa 17-55% vähentymistä sairauspoissaoloissa jo ensimmäisen vuoden aikana, joten investointi koulutukseen ja ajankäyttöön asiakastilanteissa tuo nopeasti säästöjä terveyden lisääntymisenä.

Valmius-metodin keskiössä on käytännönläheisiä ja helppokäyttöisiä työkaluja tasaisen kovan alustan haittakuormituksen torjumiseen. Kehon mahdollisimman hyvä keskilinjaisuus kovaa tasaista alustaa vasten on todella hyödyllistä tutkimuksemme ja kymmenien vuosien asiakaspalautteen mukaan.

Kehon ergonomia jokapäiväisessä elämässä huomion kohteeksi

Yleinen näkemys on, että epäsymmetrialla ei ole merkitystä, jopa joissain tutkimuksissa tuodaan esille, että ryhdillä ja ergonomialla ei olisi merkitystä. Asiakaspalvelu on kuitenkin aina tasapainoilua tutkimusten antamien viitteiden ja käytännön asiakaskokemusten välillä.

Valmiuden asiakkaiden palautteet ja terveystulokset kertovat seuraavaa – kehon keskilinjaisuudella on mitä suuremmassa määrin merkitystä. Jos hartialinja on esimerkiksi oikealta selvästi alempana, toispuoleisesti voimakkaampien niska-hartiakipujen todennäköisyys on suurempi, kuin jos hartialinja on vaakatasossa. Laajan tutkimuksemme ristiintaulukoinnissa (n 423) tuli vahva näyttö myös lantion sivukallistuman ja selkäkipujen yhteydestä. Näihin saat koulutuksessa helposti asiakkaalle annettavat omahoito-ohjeet. Näin asiakas on orientoituneempi oman vastuun ottamiseen jo mennessään tarvittaessa fysioterapeutin vastaanotolle.

Pääsemme aitoon ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Jo havaintoihin kannattaa puuttua, eikä jäädä odottamaan oireita.

Osaamisen laajentaminen monialaisen yhteistyön tehostamiseksi

Terveydenhoitajien – myös lääkäreiden – vahvempi rooli ensivaiheen ohjauksessa olisi suuri apu myös fysioterapeuteille. Uudenlaista ajattelua monialaiseen yhteistyöhön tarvitaan. Valmius-metodin peruskeinot eivät aina tietenkään riitä, vaan tarvitaan syvällisempää osaamista tutkimiseen, omahoidon ohjaukseen ja hoitoon – fysioterapeutilla tai lääkärillä, jopa erikoislääkärillä. Tavoitteena on, että kun asiakas on paremmin orientoitunut oman vastuun ottamiseksi ja fysioterapeutti tai lääkäri pääsee etenemään omassa palvelussa nopeammin yksityiskohtaistempien ongelmien ratkaisuun, tulokset saavutetaan nopeammin ja kantavat kauemmas.

Tässä luodaan uudenlaista monialaista yhteistyötä asiakkaan parhaaksi.

Käymme koulutuksessa läpi staattisen seisoma-asennon arviointia ja ohjausta, liikkumista, lihastasapainoa, ergonomista tapaa kuormittaa kehoa fyysisesti sekä kohdennettua kehon huoltoa. Mukaan tulee selkokielinen ja looginen ohjeistus asiakkaillenne havaintojen perusteella. Tavoitteena on kehon mahdollisimman ergonominen kuormittuminen jokapäiväisessä elämässä erilaisten kiputilojen ehkäisemiseksi ja helpottamiseksi.

Koulutus pidetään Riihimäellä. Ilmoittautumisaikaa on 10.5.2024 saakka, mutta varaa paikkasi ajoissa, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ohjelmassa on paljon käytännön harjoituksia, toiseen koulutuspäivään kutsutaan myös demonstraatioasiakkaita ja käsitellään ryhmän esiin nostamia case-esimerkkejä.

Koulutuksen hintaan 360€ (sis alv) sisältyy 3kk ajaksi digitaalinen työkalu Taskuvalmius® omien välitehtävien ja asiakaspalvelun tueksi. (Halutessa jatkotilaus itselle 16€/kk, sis alv sisältäen mahdollisuuden sovelluksen tarjoamiseen tai myymiseen omille asiakkaille).

Omille asiakkaille on valittavissa koulutukseen sisältyvät tulostettavat ja itselle nimetyt tukimateriaalit, tai kuten edellä mainittu, edullisesti edelleen omille asiakkuuksille myytäväksi tai tarjottavaksi puhelinsovellus Taskuvalmius® (voimanlähteenä terveydenhuollon sertifikaatein varustettu HealthFOX Easier Tomorrow sisältäen kommunikointiväylän oman asiakkaan kanssa / chat tai videoyhteys).

Tarkemmat tiedot päivien etenemisestä lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä.

Ole yhteydessä ja ilmoittaudu, tai kysy lisää!
Helena p. 040 549 4651 tai helena.pahkajarvi (at) valmius.fi, tai yhteydenottolomakkeen kautta.

Tule mukaan edistämään asiakkaitten terveyttä!

Kun asiakkaan keho on kivuttomampi, keskittyminen työhön ja oppimiseen paranee ja hänellä on enemmän voimavaroja huolehtia myös kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan.