Palvelumme

Organisaatioille

Tavoitteet

Kehon ergonomisemman kuormittumisen myötä tuki- ja liikuntaelinoireilu vähenee ja ehkäistään tehokkaasti erilaisia rasituskipuja, sairauslomia ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Sairaanhoitopalveluiden käyttötarve vähenee, terveyden ja toimintakyvyn lisääntyminen tuo konkreettisia säästöjä.

Työnantajan investoinnit työvälineisiin ja työympäristöön tuottavat enemmän hyötyä. Kivuttomat päivät ja työssäolopäivät lisääntyvät.

Yhteisö

Työpaikoilla tietyt perusasiat koskevat kaikkia, ja niitä varten tarjoamme ryhmävalmennusohjelmaamme. 

Yksilö

Jokaisen keho on ainutlaatuinen ja yksilöllinen, ja sitä varten tarjoamme yksilövalmennusohjelmaamme.

Pysyvyys

Työpaikan oma Valmius-ergonomiaohjaaja™ perehdyttää, ohjaa, muistuttaa ja tukee suositeltavien käytäntöjen juurtumista osaksi normaalia työkulttuuria. Näin tulokset saadaan pysyviksi.  

Palvelumme