Palvelumme

Organisaatioille

Tavoitteita

Kehon ergonomisemman kuormittumisen myötä tuki- ja liikuntaelinoireilu vähenee. Kun rasituskipuja on vähemmän, työssäolopäivät ja tuottavuus lisääntyvät.

Apuvälineet tuottavat enemmän hyötyä ja työ on sujuvampaa, kun työntekijät osaavat hyödyntää kehoaan tarkoituksenmukaisesti. Työnantajan investoinnit työvälineisiin ja työympäristöön ovat entistä kannattavampia.

Kun sairaanhoitopalveluiden käyttötarve vähenee, terveyden ja toimintakyvyn lisääntyminen tuo konkreettisia säästöjä.

Pitkällä tähtäimellä työkyvyttömyyseläkkeitä päästään vähentämään.

Yhteisö

Työpaikoilla tietyt perusasiat koskevat kaikkia, ja niitä varten tarjoamme ryhmävalmennusohjelmaamme. 

Yksilö

Jokaisen keho on ainutlaatuinen ja yksilöllinen, ja sitä varten tarjoamme yksilövalmennusohjelmaamme.

Pysyvyys

Työpaikan oma Valmius-ergonomiaohjaaja™ perehdyttää, muistuttaa ja tukee suositeltavien käytäntöjen juurtumista osaksi normaalia työkulttuuria. Hän toimii omassa työyksikössään ergonomian yhdyshenkilönä. Näin tulokset saadaan pysyviksi.  

Palvelumme