Ryhmävalmennusohjelma

Olemme erikoistuneet kehon ergonomiaan niin paikallaan tehtävässä kuin fyysisessä työssä.

Voimme toteuttaa ryhmävalmennukset etäyhteyden kautta tai paikan päällä, ryhmäkoko on vapaa. Vaihtoehtona on myös  työpaikan sisäiset pienryhmäopiskelut osallistavan digitaalisen opetusaineistomme tuella. 

Valmennusohjelmassa käymme läpi kehon ergonomiaa kuten asentoja, liikkumista ja työn fyysisiä ominaispiirteitä. Kartoitamme niin ylikuormituksen kuin alikuormituksen syy-yhteyksiä.

Harjoittelemme käytännönläheisesti kehon kuormittamista työn fyysiset ominaispiirteet huomioiden. Käymme läpi periaatteet, miten mahdollisia epäergonomisia asentoja ja liikkeitä kompensoidaan, jotta vältytään ylirasituskivuilta tai alirasituksen aiheuttamilta ongelmilta.

Ohjelma voi olla yleistasolla, tai kohdennettu kuvin ja videoin juuri omalle työpaikalle.

Palvelu sisältää

  • Suunnittelupalaverin 
  • Alkukyselyn
  • Erikseen sovittaessa työpaikkakäynnin ja organisaatiokohtaisesti kohdennetun materiaalin tuottamisen 
  • Digitaalisen ja/tai kirjallisen tukimateriaalin 
  • Tuen informointiin ja ryhmävalmennusten järjestämiseen
  • Valmistautumista varten ennakkotehtävän
  • Ryhmävalmennukset 3 x 1,5 – 2h välitehtävineen
  • Seurantakyselyn
  • Palautekyselyn