Työpaikan Valmius-ergonomiaohjaaja®

Valmius-ergonomiaohjaaja® toimii työpaikan ergonomiayhteyshenkilönä perehdyttäen, opastaen, muistuttaen ja ylläpitäen ergonomista työnteon kulttuuria. 

Koulutusohjelma on tarkoitettu organisaation omalle henkilöstölle, joka koulutuksen jälkeen voi toteuttaa omalla työpaikallaan ergonomiaohjausta, kuten

 • työpaikan työsuojelutiimille, joka muutenkin kiertää työpaikoilla ja omaa luontevan roolin myös työturvallisuutta lisäävän kehon ergonomisen käytön opastamiselle
 • työnopastajille tai perehdyttäjille jotka ottavat vastuuta uusien työntekijöiden ammatillisesta perehdyttämisestä 
 • muille työntekijöille, joille sovitaan jo ennen koulutusta työpaikalla selkeä toimenkuva ergonomisen ohjauksen toteuttamiseksi

Koulutus toteutetaan organisaatiokohtaisena tai avoimena koulutuksena. Peruskoulutuspäivät toteutetaan live-koulutuksena, ja seurantatapaamiset etäyhteyden kautta.

Palvelu sisältää

 • Alkukyselyn sekä koulutukseen osallistuvalle että osallistujan työpaikalle
 • Ennakkotehtävän
 • Valmius-ergonomiaohjaajan oman oppimisen tukimateriaalin 
 • Työpaikalla toteutettavan ohjauksen tukimateriaalin
 • Koulutuksen 1pv + 1pv välitehtävineen
 • Seurantatapaamiset 2h kolmesti vuodessa
 • Konsultaatiotuen erikseen sovitulla tavalla
 • Seurantakyselyn sekä koulutukseen osallistuvalle että osallistujan työpaikalle
 • Palautekyselyn