SSAB – Seitsemän terästeollisuuden yksikön ergonomiaohjelmat

SSAB Europessa toteutettiin vuosina 2013 – 2014 useita kehon ja työnteon ergonomian ohjauksia. Näiden jatkoksi toteutettiin kehittämishanke ergonomisten käytäntöjen juurruttamiseksi osaksi organisaatiokuttuuria.

  1. Seitsemän eri yksikön työnteon ja kehon ergonomian ohjaus 
  • Ryhmäohjaukset
  • Yksilöohjaukset
  • Kohdennetun tukimateriaalin tuottaminen 
  • Mukana oli myös perusteet henkisen hyvinvoinnin edistämisestä
  1. Ergonomiaohjaajamisen kehittämishanke / Yhteistyössä Työsuojelurahasto
  • Tavoitteena ergonomiaosaamisen vieminen työpaikalle oman henkilöstön turvin osana normaalia perehdyttämistä
  • Toimintamallia kehitettiin yhdessä osallistujien kanssa