Tommi Voss hallituksen puheenjohtajaksi

Uudet tuulet lähtivät puhaltamaan Valmiuden hallituksen kokouksissa heti, kun Tommi Voss tuli ohjaksiin. Hallitustyöskentelyn tavoitteet ja toimintatavat kirkastettiin välittömästi. Tekemistä toisaalta rajataan ja toisaalta kasvatetaan. Suunnitelmat tehdään sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Haemme kahdensuuntaisesti toimivia, toisiaan täydentäviä ja samat asiakaspalvelun arvopohjat jakavia yhteistyökumppanuuksia.

Tommi tuo nykyisestä roolistaan mukanaan vahvan taustan ilmailualalta, jossa hän on työskennellyt lentorahdin parissa usean vuoden ajan ja toimii tällä hetkellä Finnair Cargo Oy:n operatiivisena johtajana.

“Uusi rooli OmaValmius Oy:n hallituksen puheenjohtajana on erittäin mielenkiintoinen mahdollisuus oppia täysin uusi toimiala ja antaa panokseni yrityksen strategian kehitykseen matkalla kohti kansainvälistä kasvua. OmaValmiudella on erittäin mielenkiintoinen tuotekonsepti ja asiakkaiden kanssa validoitu toimintamalli vuosien kokemuksella, joka varmisti kiinnostukseni lähteä mukaan tukemaan yrityksen toimintaa” , kertoo Tommi Voss.

Yrittäjän kommentti

”Hallitustyöskentelyn jämäköittämisellä haluan varmistaa, että mahdollisimman monelle tulee mahdollisuus edistää fyysistä terveyttään tehokkaiden menetelmiemme ja digitaalisten työkalujemme avulla. OmaValmius ratkaisee kuormitusperäisiä tuki- ja liikuntaelinvaivoja ennaltaehkäisevällä otteella. Oireisiin vaikuttaminen ei riitä, on tärkeää etsiä myös juurisyyt taustalta. Myös tapaturmien ehkäisemiseksi kehon hyvä ergonomia ja toimintakyky on isossa roolissa. Nyrjähdysten ja venähdysten taustalta on usein löytynyt pitkäaikainen lihasepätasapaino ja kehon toispuoleisuus. Juurisyyt korjaamalla päästään pysyvämpiin tuloksiin.

Tommi on ollut aiemmassa työpaikassaan Valmiuden asiakkaan roolissa, ja ollut johtamassa yhteistyöhankkeen toteutumista oman yksikkönsä osalta. Tarkastelin sen aikaista viestintäämme ja muistin Tommin määrätietoisen johtamisen ja tuen hankkeen onnistumiseksi yksikössään. Vakuutuin Tommin arvoista ja tahtotilasta tukea henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Olen kiitollinen jo tämän yhteistyön alkutaipaleesta, tarvitsen yrittäjänäkin, että toimintaani johdetaan.

Kun suunta ja arvopohja ovat samat, yhdessä on helppo edetä tekemään tavoitteista totta. Tahdomme Valmiuden liiketoiminnan kasvuun, joka edistää mitatusti entistä laaja-alaisemmin terveyttä ja vähentää sairautta.

Tähänastisista tuloksista on vahva näyttö. Meillä on uskoa, että kasvupolullamme olemme hyvällä ja tärkeällä asialla.”

– Helena Pahkajärvi