Täydennyskoulutusta liikunnan ammattilaisille ja urheiluvalmentajille

Yhteiskunnassamme monialainen yhteistyö tarvitsee uudenlaisia keinoja ja uutta syvyyttä. Jotta yhteistyö on laadukkaampaa asiakkaiden näkökulmasta, perusasioiden tunteminen toisen ammattiryhmän alueelta puolin ja toisin nopeuttaa asiakkaan ryhtymistä ja sitoutumista omahoitoon.

Miksi olemme nyt yhteiskunnallisesti todella tärkeän asian äärellä?

  1. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule Ry on Suomen vaikuttavin tuki- ja liikuntaelinterveyden asiantuntijajärjestö. Heidän mukaansa lääkärissä käydään eniten tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi, ja samalla ne aiheuttavat eniten poissaoloja työstä. Tule Ry:n sivusto. Tule Ry:n mukaan kustannukset yhteiskunnallemme tuki- ja liikuntaelinsairauksista ovat suurimmat terveydenhuollon käynneistä. Vuosikustannus on 313 miljoonaa, kun lasketaan yhteen Kelan korvaamat sairauspoissaolot ja työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyyseläkekustannukset!
  2. Työterveyslaitoksen raportissa laajan kirjallisuuskatsauksen perusteella vuonna 2019 tuki- ja liikuntaelinsairaudet eivät juuri ole vähentyneet 30 vuodessa. Kun mietimme kuinka hoitomenetelmät ovat tehneet tänä samana ajanjaksona kehityksen jättiloikan, vielä vuonna 2019 ei ole laajalla rintamalla ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn osalta tapahtunut juuri mitään tuloksellista. Työterveyslaitoksen rapotti. Entä vuoden 2019 jälkeen? Tule Ry raportoi työnantajien kustannukseksi vuonna 2022 1,5 miljardia tule-sairaspäivien vuoksi.
  3. Eläketurvakeskuksen mukaan tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat nousseet uusien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisemmäksi syyksi. Kasvua vuodesta 2021 vuoteeen 2022 oli 10%.
  4. Hyvinvointialueet tarvitsevat tukijoukkoja selvitäkseen säästöpaineista. Lisäämällä terveyttä vähennämme sairaanhoitopalvelujen tarvetta, resurssit alkavat riittää, ja terveydenhoitoon tarvittavat kustannukset pienenevät.

Ratkaisut syntyvät tekemällä tarkoituksenmukaista työtä

Konkreettiseksi ratkaisuksi inhimillisiin ja taloudellisiin ongelmiin tarjoamme moniammatillisen yhteistyön tiivistämistä asiakkaan parhaaksi. Nyt keskiössä ovat liikunnan ammattilaiset kuten liikunnanohjaajat ja personal trainerit sekä urheiluvalmentajat. Fysioterapeutit eivät yksin riitä ratkaisemaan ennaltaehkäisyn jättimäistä tarvetta, tarvitaan apuvoimia monelta suunnalta. Fysioterapeutteja tarvitaan kipeästi perustasoa haastavampien ongelmien ratkaisussa. Varhaisen vaiheen ja ennaltaehkäisyn rintamalla tekijöitä on liian vähän. Sitojen rakentaminen eri ammattiryhmien välille vaatii työtä, ja siltoja pitkin täytyy kulkea aktiivisesti kaikkiin suuntiin. Siihen kulkijat tarvitsevat työkalut ja ohjauksen.

Koulutusta. Työkaluja käyttöön ja jälleenmyyntiin.

Terveydenhoitajat omalla koulutusohjelmallaan ja liikunnan ammattilaiset on tässä nyt kutsuttu mukaan tiimityöhön nopeiden tulosten aikaansaamiseksi. Hyvinvointialueet tarvitsevat kaiken tukensa, jotta julkinen terveydenhuolto pysyy pystyssä ja pääsee kehittymään. Vaikka tavoite on jättimäinen, pieninä paloina sitä kohti on mahdollista edetä.

Täydennyskoulutuksemme liikunnan ammattilaisille – käsittäen myös eri lajien ja kaikkien tasojen urheiluvalmentajat – tarjoaa konkreettiset menetelmät ammattilaiselle ja kaikenikäisille loppuasiakkaille kuormitusperäisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen helpottamiseksi ja ehkäisemiseksi. Tuloksista on vahva näyttö.

Varalan Urheiluopistolla koulutusohjelma 2+2+2 päivää alkaa toukokuussa. Peurungassa aloitus on kesäkuussa.

Lisätietoa koulutuksista liitteessä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta: Ota yhteyttä.