Täydennyskoulutusta liikunnan ammattilaisille ja urheiluvalmentajille

Yhteiskunnassamme monialainen yhteistyö tarvitsee uudenlaisia keinoja ja uutta syvyyttä. Jotta yhteistyö on laadukkaampaa asiakkaiden näkökulmasta, perusasioiden tunteminen toisen ammattiryhmän alueelta puolin ja toisin nopeuttaa asiakkaan ryhtymistä ja sitoutumista omahoitoon.

Miksi olemme nyt yhteiskunnallisesti todella tärkeän asian äärellä?

  1. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule Ry on Suomen vaikuttavin tuki- ja liikuntaelinterveyden asiantuntijajärjestö. Heidän mukaansa lääkärissä käydään eniten tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi, ja samalla ne aiheuttavat eniten poissaoloja työstä. Tule Ry:n sivusto. Tule Ry:n mukaan kustannukset yhteiskunnallemme tuki- ja liikuntaelinsairauksista ovat suurimmat terveydenhuollon käynneistä. Vuosikustannus on 313 miljoonaa, kun lasketaan yhteen Kelan korvaamat sairauspoissaolot ja työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyyseläkekustannukset!
  2. Työterveyslaitoksen raportissa laajan kirjallisuuskatsauksen perusteella vuonna 2019 tuki- ja liikuntaelinsairaudet eivät juuri ole vähentyneet 30 vuodessa. Kun mietimme kuinka hoitomenetelmät ovat tehneet tänä samana ajanjaksona kehityksen jättiloikan, vielä vuonna 2019 ei ole laajalla rintamalla ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn osalta tapahtunut juuri mitään tuloksellista. Työterveyslaitoksen rapotti. Entä vuoden 2019 jälkeen? Tule Ry raportoi työnantajien kustannukseksi vuonna 2022 1,5 miljardia tule-sairaspäivien vuoksi.
  3. Eläketurvakeskuksen mukaan tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat nousseet uusien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisemmäksi syyksi. Kasvua vuodesta 2021 vuoteeen 2022 oli 10%.
  4. Hyvinvointialueet tarvitsevat tukijoukkoja selvitäkseen säästöpaineista. Lisäämällä terveyttä vähennämme sairaanhoitopalvelujen tarvetta, resurssit alkavat riittää, ja terveydenhoitoon tarvittavat kustannukset pienenevät.

Ratkaisut syntyvät tekemällä tarkoituksenmukaista työtä

Konkreettiseksi ratkaisuksi inhimillisiin ja taloudellisiin ongelmiin tarjoamme moniammatillisen yhteistyön tiivistämistä asiakkaan parhaaksi. Nyt keskiössä ovat liikunnan ammattilaiset kuten liikunnanohjaajat ja personal trainerit sekä urheiluvalmentajat. Fysioterapeutit eivät yksin riitä ratkaisemaan ennaltaehkäisyn jättimäistä tarvetta, tarvitaan apuvoimia monelta suunnalta. Fysioterapeutteja tarvitaan kipeästi perustasoa haastavampien ongelmien ratkaisussa. Varhaisen vaiheen ja ennaltaehkäisyn rintamalla tekijöitä on liian vähän. Sitojen rakentaminen eri ammattiryhmien välille vaatii työtä, ja siltoja pitkin täytyy kulkea aktiivisesti kaikkiin suuntiin. Siihen kulkijat tarvitsevat työkalut ja ohjauksen.

Koulutusta. Työkaluja käyttöön ja jälleenmyyntiin.

Terveydenhoitajat omalla koulutusohjelmallaan ja liikunnan ammattilaiset on tässä nyt kutsuttu mukaan tiimityöhön nopeiden tulosten aikaansaamiseksi. Hyvinvointialueet tarvitsevat kaiken tukensa, jotta julkinen terveydenhuolto pysyy pystyssä ja pääsee kehittymään. Vaikka tavoite on jättimäinen, pieninä paloina sitä kohti on mahdollista edetä.

Täydennyskoulutuksemme liikunnan ammattilaisille – käsittäen myös eri lajien ja kaikkien tasojen urheiluvalmentajat – tarjoaa konkreettiset menetelmät ammattilaiselle ja kaikenikäisille loppuasiakkaille kuormitusperäisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen helpottamiseksi ja ehkäisemiseksi. Tuloksista on vahva näyttö.

Varalan Urheiluopistolla koulutusohjelma 2+2+2 päivää alkaa toukokuussa. Peurungassa aloitus on kesäkuussa.

Lisätietoa koulutuksista liitteessä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta: Ota yhteyttä.

Mini-interventio pitkittyneen lanneselkäkivun hoidossa

Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, pohdintaa

Lääkäri-fysioterapeutti -yhteistyöllä on saatu jo vuosina 1997 – 2003 toteutetussa tieteellisesti korkeatasoisessa tutkimuksessa hämmästyttäviä tuloksia normaaliin terveyskeskuskäytäntöön verrattuna. Tutkimuksen suomenkielinen julkaisu on liitteenä, julkaisijana Lääkärilehti. Suunnittelin ja toteutin työfysioterapeutin työmenetelmän, kirjoitin menetelmäkuvauksen ja osallistuin tutkimusryhmän mukana tulospohdintaan ja tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen, joka alempana liitteenä.

Vastaavia tutkimuksia onnistunein työmenetelmin on varmasti lukuisia tämän jälkeen, mutta laaja-alainen hyöty on jäänyt riittävästi saamatta. Menetelmäkuvauksista on usein vaikea saada yksityiskohtaista tietoa. Koulutusta tarvitaan, jotta yksityiskohdat menisivät riittävällä tasolla oikein.

Jos terveydenhuoltoa halutaan tuottavammaksi niin terveystulosten kuin taloudellisten tulosten osalta, kohtuullisten koulutusmäärärahojen kohdentaminen toimivien käytäntöjen levittämiseksi kannattaa nyt sen sijaan, että kootaan jatkuvasti uusia tutkimushankkeita. Nyt tarvitaan käytännön tekoja joita mitataan, jotta päästään arvioimaan, mihin seuraavat tutkimukset kannattaa kohdistaa. Pienillä tutkimusmenetelmien säädöillä on olennainen merkitys käytännön elämään. Aina tulisi miettiä tutkimusta suunniteltaessa, että jos tulokset ovat hyvät, miten menetelmät levitetään.

Tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämiseksi terveyskeskuslääkäri-fysioterapeutti / työterveyslääkäri-työfysioterapeutti -yhteistyön vahvistaminen kannattaa. Keskiöön kannattaa nostaa Mini-interventiotutkimuksessakin ollut asiakkaan jokapäiväisen elämän kuormittuminen tarvittavan oireisiin liittyvän omahoidon ja hoidon lisäksi. Tulosten pysyvyyttä lisäisi sujuva yhteistyö liikunnan ammattilaisten kanssa, koska kivuttomampi keho houkuttelee liikkumaan enemmän. Näin seurauksena kokonaisvaltainen terveys paranee. Valtakunnallisesti päästäisi vaikuttamaan myönteisesti kansanterveyteen.

Seuraavassa kirjoituksessa esittelen kehon kuormituksen ja oireiden välisen tutkimuksen tuloksia. Tutkimme vuosina 2013-2015 423 asiakasta, ja data oli varsin mielenkiintoista ja tukee luottamusta ennaltaehkäisyn hyödyllisyyteen.

-Helena Pahkajärvi