Mini-interventio pitkittyneen lanneselkäkivun hoidossa

Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, pohdintaa

Lääkäri-fysioterapeutti -yhteistyöllä on saatu jo vuosina 1997 – 2003 toteutetussa tieteellisesti korkeatasoisessa tutkimuksessa hämmästyttäviä tuloksia normaaliin terveyskeskuskäytäntöön verrattuna. Tutkimuksen suomenkielinen julkaisu on liitteenä, julkaisijana Lääkärilehti. Suunnittelin ja toteutin työfysioterapeutin työmenetelmän, kirjoitin menetelmäkuvauksen ja osallistuin tutkimusryhmän mukana tulospohdintaan ja tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen, joka alempana liitteenä.

Vastaavia tutkimuksia onnistunein työmenetelmin on varmasti lukuisia tämän jälkeen, mutta laaja-alainen hyöty on jäänyt riittävästi saamatta. Menetelmäkuvauksista on usein vaikea saada yksityiskohtaista tietoa. Koulutusta tarvitaan, jotta yksityiskohdat menisivät riittävällä tasolla oikein.

Jos terveydenhuoltoa halutaan tuottavammaksi niin terveystulosten kuin taloudellisten tulosten osalta, kohtuullisten koulutusmäärärahojen kohdentaminen toimivien käytäntöjen levittämiseksi kannattaa nyt sen sijaan, että kootaan jatkuvasti uusia tutkimushankkeita. Nyt tarvitaan käytännön tekoja joita mitataan, jotta päästään arvioimaan, mihin seuraavat tutkimukset kannattaa kohdistaa. Pienillä tutkimusmenetelmien säädöillä on olennainen merkitys käytännön elämään. Aina tulisi miettiä tutkimusta suunniteltaessa, että jos tulokset ovat hyvät, miten menetelmät levitetään.

Tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämiseksi terveyskeskuslääkäri-fysioterapeutti / työterveyslääkäri-työfysioterapeutti -yhteistyön vahvistaminen kannattaa. Keskiöön kannattaa nostaa Mini-interventiotutkimuksessakin ollut asiakkaan jokapäiväisen elämän kuormittuminen tarvittavan oireisiin liittyvän omahoidon ja hoidon lisäksi. Tulosten pysyvyyttä lisäisi sujuva yhteistyö liikunnan ammattilaisten kanssa, koska kivuttomampi keho houkuttelee liikkumaan enemmän. Näin seurauksena kokonaisvaltainen terveys paranee. Valtakunnallisesti päästäisi vaikuttamaan myönteisesti kansanterveyteen.

Seuraavassa kirjoituksessa esittelen kehon kuormituksen ja oireiden välisen tutkimuksen tuloksia. Tutkimme vuosina 2013-2015 423 asiakasta, ja data oli varsin mielenkiintoista ja tukee luottamusta ennaltaehkäisyn hyödyllisyyteen.

-Helena Pahkajärvi

Valmius-ergonomiaohjaaja®


Nyt kehon kuormituksen ohjaaminen pysyväksi osaksi työpaikan työkulttuuria! Käytännönläheinen ja osallistava kaikille aloille ja ammattiryhmille avoin koulutusohjelma alkaa maaliskuussa. Työpaikoille tulee konkreettista hyötyä välittömästi jo ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen.

Koulutuksessa käsitellään kannustavan ja myönteisen lähestymistavan kautta niin paikallaan tehtävää työtä, kuin liikkuvaa tai fyysisesti raskasta työtä. Muutos tulee mahdolliseksi!

Terveyden ja työkyvyn edistämisen lisäksi tavoitteena on myös terveydenhuolto- ja sairaanhoitokustannusten vähentäminen.

Koulutuksen ja tukimateriaalien avulla työntekijöiden ergonomisempi kehon käyttö työssä ja suunnitelmallisesti kohdennetut vastaharjoitteet tuovat nopeita tuloksia. Pienillä mutta usein toistuvilla asioilla on pitkällä tähtäimellä suuri merkitys!

Peruskoulutuksen osuus on 1 + 1 päivää sisältäen myös seuraavan vuoden aikana kolme 2h seurantatapaamista etäyhteyden kautta tai paikan päällä (ajankohdat ja toteutustapa sovitaan erikseen).

Valmius-ergonomiaohjaaja® ei ole terveydenhuollon ammattilainen, vaan oman työnsä osaaja ammatista tai työtehtävästä riippumatta. Hän on kiinnostunut työkavereittensa terveydestä ja hallitsee riittävällä tasolla tärkeimmät tekijät työnteon altistamien tuki- ja liikuntaelinvaivojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi.                    

Lisätietoja ja koulutuksen sisältöä löydät liitteenä olevasta esitteestä. Kysy lisää suoraan Helenalta, tai Ota yhteyttä -linkin kautta. Toteutamme organisaatiokohtaisia koulutuksia, jolloin sisältö päästään kohdistamaan parhaalla tavalla kaikkien jokapäiväiseen työhön.