Kehon ergonomian täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus sisältää

 • Alkukyselyn 
 • Palautekysely 1 omille asiakkaille
 • Ennakkotehtävän
 • Kehon ergonomian tukimateriaalin 
 • Asiakasohjauksen tukimateriaalin
 • Koulutuksen, 1 + 1 päivä
 • Jatkokoulutukset 2h kolmesti vuodessa etäyhteyden kautta
 • Konsultaatiotuen erikseen sovitulla tavalla
 • Seurantakyselyn 
 • Palautekysely 2 omille asiakkaille
 • Palautekysely koulutuksesta

Täydennyskoulutuksesta saa

 • käytännönläheisiä keinoja ja työkaluja asiakkaan kehon kuormituksen arviointiin ja ohjaukseen 
 • lähestymistavan, jolla varmistetaan asiakkaan onnistuminen
 • digitaalisen koulutusaineiston 
 • koulutuksen käyneen asiakkaille mahdollisuuden digitaaliseen aineistoon oman hyvinvointityön tueksi
 • Valmius-ergonomiaohjaaja™ -todistuksen

Koulutus toteutetaan organisaatiokohtaisena tai avoimena live-koulutuksena lukuisten käytännön harjoitusten vuoksi.